Begrafenistarieven

  • de tarieven voor alle gemeentelijke begraafplaatsen zijn gelijk en worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld 
  • de tariefstelling is geregeld in de Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingrechten

De gemeentelijke tarieven (pdf, 178 KB) zijn alleen de kosten die de gemeente bij u in rekening brengt. Andere kosten kunnen zijn de kosten van uw uitvaartvereniging en de aankoop van een gedenksteen.

Het is moeilijk om een standaard opgave te maken van de kosten voor een begrafenis op de gemeentelijke begraafplaats omdat geen uitvaart of urnenbijzetting gelijk is.