Collectes melden

Vanaf 2017 is het niet meer nodig uw collecte te melden

Regels die van toepassing zijn:

  • landelijke verenigingen en stichtingen (zoals het Rode Kruis)
  • moeten zich aanmelden bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)
  • mogen collecteren in de door het CBF aangewezen periode op het collecterooster  

Plaatselijke verenigingen en stichtingen

  • Moeten langer dan 3 jaar bestaan
  • Mogen alleen een collecte/actie houden in de aangegeven collectevrije weken op het collecterooster van het CBF
  • Moeten een algemeen (gemeenschaps)belang nastreven
  • Dit moet statutair zijn vastgelegd

Melden opbrengst

U hoeft de opbrengst van de collecte niet meer te melden bij de gemeente.

Collecterooster CBF

Het collecterooster vindt u op www.cbf.nl/collecterooster