Geboorte aangeven

 • het is verplicht om de geboorte van uw kind aan te geven
 • na de geboorte van uw kind doet u aangifte bij de gemeente waar uw kind geboren is. (is uw kind bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Hoorn ter wereld gekomen, dan geeft u het aan via de website van de gemeente Hoorn)
 • is uw kind in de gemeente Medemblik geboren dan kunt u dit aangeven via de groene knop
 • u moet de aangifte doen binnen drie dagen na de geboorte
 • als u en uw partner niet zelf aangifte kunnen doen, kan iemand anders (die bij de bevalling aanwezig was) dit doen via een afspraak
 • de aangifte is gratis, voor een afschrift betaalt u € 14,30
Inloggen met DigiD Geboorte aangeven

 • geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder

Indien van toepassing:

 • een verklaring van de verloskundige/arts, waarin wordt verklaard dat de geboorte heeft plaatsgevonden. In de verklaring zijn de gegevens van het kind, de geboortedatum en de gegevens van de moeder vermeld
 • trouwboekje
 • erkenningsakte ongeboren kind
 • akte van naamskeuze