Geboorte aangeven

 • het is verplicht om de geboorte van uw kind aan te geven
 • na de geboorte van uw kind doet u aangifte bij de gemeente waar uw kind geboren is (is uw kind bijvoorbeeld in het ziekenhuis in Hoorn ter wereld gekomen, dan geeft u het aan via de website van de gemeente Hoorn)
 • is uw kind in de gemeente Medemblik geboren dan kunt u dit aangeven via de groene knop
 • u moet de aangifte doen binnen drie dagen na de geboorte
 • als u en uw partner niet zelf aangifte kunnen doen, kan iemand anders (die bij de bevalling aanwezig was) dit doen via een afspraak
 • de aangifte is gratis, voor een afschrift betaalt u € 16,60
Inloggen met DigiD Geboorte aangeven

 • geldig identiteitsbewijs van de aangever en van de moeder

Indien van toepassing:

 • een verklaring van de verloskundige/arts, waarin wordt verklaard dat de geboorte heeft plaatsgevonden. In de verklaring zijn de gegevens van het kind, de geboortedatum en de gegevens van de moeder vermeld
 • trouwboekje
 • erkenningsakte ongeboren kind
 • akte van naamskeuze

Op 1 januari 2024 verandert het Nederlandse naamrecht. Met de nieuwe wet kunnen ouders kiezen:

 1. voor de achternaam van de moeder
 2. voor de achternaam van de andere ouder of
 3. voor een combinatie van deze twee achternamen 

De keuze voor een dubbele achternaam wordt gemaakt voor het eerste kind dat wordt geboren op of na 1 januari 2024. Deze (gekozen) dubbele achternaam geldt dan voor alle volgende kinderen in dezelfde relatie. 

Overgangsrecht

Ouders kunnen alsnog kiezen voor een combinatie van de twee achternamen van de ouders als hun oudste kind op óf na 1 januari 2016 en vóór 1 januari 2024 is geboren. 

Let op: deze overgangsregeling geldt alleen als het oudste kind op of na 1 januari 2016 is geboren. Ouders die gebruik willen maken van dit overgangsrecht, moeten deze keuze dan in 2024 doen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij dus één jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen voor al hun kinderen. 

Komst tweede of volgend kind in 2024 van dezelfde ouders

Wordt het tweede (of volgende) kind in 2024 geboren en willen de ouders alsnog een dubbele achternaam kiezen voor hun kinderen? Als het oudste kind van deze ouders op of na 1 januari 2016 is geboren, kan dat. In dat geval moeten de ouders samen een afspraak maken bij de afdeling Burgerzaken (0229-856000) (of een andere gemeente in Nederland) om deze keuze vóór de geboorte van het tweede (of volgende) kind vast te leggen voor het eerste kind. 

Keuzemogelijkheden

Achternaam is al een dubbele naam

Voor de groep mensen die nu al een dubbele of meervoudige achternaam hebben, wordt deze naam ook na 1 januari 2024 als één (enkelvoudige) geslachtsnaam gezien. Bijvoorbeeld 'Van Bergen Henegouwen'. Als ouders dat willen, kunnen ook zij hun kind een dubbele geslachtsnaam meegeven, bijvoorbeeld Van Bergen Henegouwen (achternaam vader) Janssen (achternaam moeder). Of in een andere volgorde: Janssen Van Bergen Henegouwen.

Geadopteerde kinderen

Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk een combinatie te kiezen van hun oorspronkelijke achternaam én de achternaam van een van de adoptieouders. Ook hier geldt een maximum van twee namen in totaal. Deze keuze blijkt uit de adoptiebeschikking. 

Eigen keuze

De keuze voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind:

 • de achternaam van de vader óf de duomoeder (als de ouders getrouwd / geregistreerde partners zijn)
 • de achternaam van de geboortemoeder (als de ouders niet getrouwd zijn / geen geregistreerd partnerschap hebben)