Gemeentegrond kopen

 • soms kunt u in sommige gevallen een stukje openbaar groen vóór, naast of achter uw woning kopen van de gemeente
 • u kunt via onderstaand formulier met DigiD of per mail een verzoek indienen via info@medemblik.nl
 • u moet eigenaar zijn van het aansluitende perceel
 • grenst de gemeentegrond aan meerdere percelen, dien dan bij voorkeur een gezamenlijk verzoek in
 • voeg een situatietekening bij van het stuk grond dat u wilt kopen

De gemeente Medemblik staat de verkoop van openbaar groen alleen toe in uitzonderlijke situaties. Openbaar groen moet zoveel mogelijk intact blijven. Groen heeft een belangrijke functie voor de inrichting van de woonomgeving. Openbaar groen is er voor iedereen en een groene woonomgeving straalt kwaliteit en leefbaarheid uit.

Inloggen met DigiD Verzoek aankoop openbaar groen

De verkoopprijs van gemeentegrond is vastgesteld op € 150,- per m2 kosten koper.

U koopt de grond zoals deze er op het moment van kopen bij ligt. Dit betekent dus met aanwezige beplanting.

De gemeente Medemblik staat de verkoop van openbaar groen alleen in uitzonderlijke situaties toe. Verkoop kan zeker niet in de onderstaande situaties:

 • grond is onderdeel van de inrichting van een straat of wijk. Verkoop mag namelijk niet ten koste gaan van het straatbeeld.
 • grond is openbaar groen langs hoofdwegen, fiets- en wandelroutes
 • grond is onderdeel van het groen in parken, speel- en recreatieterreinen
 • het betreft grond waar weg- en waterbouwkundige werken of woningbouw gepland zijn
 • er zijn kabels en leidingen aanwezig in de grond
 • door de verkoop ontstaat een belemmering voor de verkeersveiligheid en/of de sociale veiligheid
 • door de verkoop ontstaat een belemmering voor het onderhoud van het openbaar groen.

Naast de genoemde punten kunnen er nog andere redenen zijn waarom de gemeente de grond niet verkoopt.

Als de grond wordt gekocht, brengt dit kosten met zich mee. Deze kosten moet u als koper betalen. Het zijn onder andere notariskosten, kadasterkosten en overdrachtsbelasting.