Gemeentegrond kopen

 • u kunt in sommige gevallen een stukje openbaar groen vóór, naast of achter uw woning kopen van de gemeente
 • u kunt via onderstaand formulier met DigiD of per mail een verzoek indienen via info@medemblik.nl
 • u dient eigenaar te zijn van het aansluitende perceel
 • grenst de gemeentegrond aan meerder percelen, dien dan bij voorkeur een gezamenlijk verzoek in
 • voeg een situatietekening bij van het stuk grond dat u wilt kopen
Verzoek aankoop openbaar groen

De verkoopprijs van gemeentegrond is vastgesteld op € 150,- per m2 kosten koper.

U koopt de grond zoals deze er op het moment van kopen bij ligt. Dit betekent dus met aanwezige beplanting.

Verkoop kan niet in de onderstaande situaties:

 • grond is onderdeel van de inrichting van een straat of wijk. Verkoop mag namelijk niet ten koste gaan van het straatbeeld.
 • grond is openbaar groen langs hoofdwegen, fiets- en wandelroutes
 • grond is onderdeel van het groen in parken, speel- en recreatieterreinen
 • het betreft grond waar weg- en waterbouwkundige werken of woningbouw gepland zijn
 • er zijn kabels en leidingen aanwezig in de grond
 • door de verkoop ontstaat een belemmering voor de verkeersveiligheid en/of de sociale veiligheid
 • door de verkoop ontstaat een belemmering voor het onderhoud van het openbaar groen.

Naast de genoemde punten kunnen er nog andere redenen zijn waarom de gemeente de grond niet verkoopt.

Als de grond wordt gekocht, brengt dit kosten met zich mee. Deze kosten moet u als koper betalen. Het zijn onder andere notariskosten, kadasterkosten en overdrachtsbelasting.

Notariskosten en overdrachtsbelasting

U mag als koper zelf een notaris kiezen. De notariskosten zijn variabel en kunnen per notariskantoor verschillen. Over de koopsom betaalt u op dit moment (2020) 2% overdrachtsbelasting (over de totale waarde van de grond). Vanaf januari 202l bedraagt de overdrachtsbelasting 8%. Voor de exacte tarieven van de notaris kunt u contact opnemen met de notaris.

Kadasterkosten

Bij het kopen van grond worden er kadasterkosten gemaakt. De aankoop van de grond wordt in de administratie van het kadaster opgenomen als het stuk grond door het kadaster is ingemeten. Deze meting en inschrijving kosten geld. Daarnaast betaalt u kadasterkosten voor het vormen van een nieuw perceel. Het stuk grond krijgt namelijk een eigen kadasternummer. Afhankelijk van de oppervlakte en koopsom van het gemeentegroen wordt gekozen om “vooraf” of “achteraf” in te meten door het Kadaster.

De gemeente overlegt met u wat in uw situatie het beste en goedkoopste is. De kosten zijn op te vragen op de website van het Kadaster, www.kadaster.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Center van het Kadaster 088 183 22 00 (ca. € 0,03 per minuut).