Gemeentegrond kopen

  • u kunt in sommige gevallen een stukje openbaar groen vóór, naast of achter uw woning kopen van de gemeente
  • u kunt via onderstaand formulier met DigiD of per mail een verzoek indienen via info@medemblik.nl
  • u dient eigenaar te zijn van het aansluitende perceel
  • grenst de gemeentegrond aan meerder percelen, dien dan bij voorkeur een gezamenlijk verzoek in
  • voeg een situatietekening bij van het stuk grond dat u wilt kopen
Verzoek aankoop openbaar groen