Jaarlijkse subsidie

  • om in 2023 voor subsidie in aanmerking te komen, moest u vóór 1 juni 2022 een aanvraag doen
  • alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde subsidieaanvragen (met de gevraagde bijlagen) worden in behandeling genomen
  • als u in 2021 subsidie heeft ontvangen moet deze mogelijk nog worden vastgesteld
  • het aanvragen van vaststelling van uw subsidie kan met het aanvraagformulier voor 2023
  • vaststelling van de subsidie is nodig voor subsidies die in 2021 als voorschot zijn verleend