Jaarlijkse subsidie

  • op dit moment is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen
  • om in 2022 voor subsidie in aanmerking te komen, moest u vóór 1 juni 2021 een aanvraag doen
  • bij de aanvraag wordt om aanvullende (financiële) stukken gevraagd
  • alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde subsidieaanvragen (met de gevraagde bijlagen) worden in behandeling genomen
  • als u in 2020 subsidie heeft ontvangen moet deze mogelijk nog worden vastgesteld
  • het aanvragen van vaststelling van uw subsidie kan met het aanvraagformulier voor 2022
  • vaststelling van de subsidie is nodig voor subsidies die in 2020 als voorschot zijn verleend

Zie ook