Jaarlijkse subsidie

  • om in 2021 voor subsidie in aanmerking te komen, moet u vóór 1 juni 2020 een aanvraag doen
  • bij de aanvraag wordt om aanvullende (financiële) stukken gevraagd
  • alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde subsidieaanvragen (met de gevraagde bijlagen) worden in behandeling genomen
  • als u in 2019 subsidie heeft ontvangen moet deze mogelijk nog worden vastgesteld
  • het aanvragen van vaststelling van uw subsidie kan met het aanvraagformulier voor 2021
  • vaststelling van de subsidie is nodig voor subsidies die in 2019 als voorschot zijn verleend

Let op!

Stuur uw statuten en uittreksel KvK mee met de subsidieaanvraag

De gemeente Medemblik heeft besloten eenmalig een screening te doen van de laatste statuten(wijziging) en de gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

We verzoeken u om deze documenten mee te sturen met de subsidieaanvraag.

Dit verzoek doen wij op grond van artikel 5, vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening gemeente Medemblik. Hierin is vastgelegd dat wij aanvullende gegevens kunnen opvragen als dat van belang is voor het afhandelen van de subsidieaanvraag.

Een aanvraag kunt u veilig en gemakkelijk online doen met uw e-herkenning of persoonlijke DigiD via onderstaande groene knop.

Aanvraag subsidie 2021

U kunt uw aanvraag ook doen via onderstaand pdf-formulier (uitgeprint):

Aanvraagformulier subsidie 2021 (pdf, 111 KB) 

Mail of stuur het ingevulde formulier naar de gemeente Medemblik:

Postbus 45
1687 ZG Wognum

info@medemblik.nl

Zie ook