Jaarlijkse subsidie

  • om in 2025 voor subsidie in aanmerking te komen, moet u vóór 1 juni 2024 een aanvraag doen
  • alleen tijdig ingediende en volledig ingevulde subsidieaanvragen (met de gevraagde bijlagen) worden in behandeling genomen
  • als u in 2023 subsidie heeft ontvangen moet deze mogelijk nog worden vastgesteld
  • het aanvragen van vaststelling subsidie 2023 kan met hetzelfde aanvraagformulier voor subsidie 2025
  • vaststelling van de subsidie is nodig voor subsidies die in 2023 als voorschot zijn verleend

Een aanvraag kunt u veilig en gemakkelijk online doen met uw e-herkenning of persoonlijke DigiD via onderstaande groene knop.

Aanvraag jaarlijkse subsidie