Mantelzorgwoning

 • in bepaalde gevallen vergunningvrij te bouwen of verbouwen
 • u kunt dit het beste navragen bij het taakveld Omgevingszaken
 • in een bestaande woning of bijgebouw
 • of als nieuw te bouwen mantelzorgwoning (vast of verplaatsbaar)
 • waarin voorzieningen zoals een woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer zijn
 • bedoeld voor iemand die de mantelzorg verleent of die de zorg ontvangt
 • altijd slechts tijdelijk vergunningvrij, zolang er sprake is van mantelzorg
 • checken en aanvragen via omgevingswet.overheid.nl
 • overleggen kan met de afdeling Omgevingszaken via 0229 85 60 00

De voorwaarden zijn onder andere:

 • intensieve zorg of ondersteuning
 • door iemand die hier niet zijn of haar beroep van maakt
 • meer dan normale hulp
 • hierdoor kan iemand langer thuis wonen
 • mantelzorger biedt meer dan 8 uur zorg per week, langer dan 3 maanden

Pré-mantelzorgwoning

Een pré-mantelzorgwoning is een zelfstandige woning/woonunit die het mogelijk maakt voor een toekomstige zorgbehoevende en zorgverlenende om alvast op hetzelfde erf te wonen. Het doel van de pré-mantelzorgwoning is om te anticiperen op een toekomstige zorgbehoefte.

De voorwaarden zijn onder andere:

 • hoewel de zorgvrager nu nog geen behoefte heeft aan mantelzorg, is de verwachting dat deze behoefte in de nabije toekomst (binnen 10 jaar) wel ontstaat, want: 
  • er is sprake van een progressief verlopend ziektebeeld (bijvoorbeeld COPD, de ziekte van Parkinson, MS); of 
  • de zorgvrager/aanvrager heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt
 • er bestaat tussen personen een bestaande sociale relatie (vriend, familielid)
 • er moet een bestaand gebouw gebruikt worden of een tijdelijk gebouw worden neergezet, volgens de regels voor bouwen in de achtertuin. Wanneer de mantelzorg ophoudt, dan moet de mantelzorgwoning weer verwijderd worden of de keuken, dan wel badkamer, dan wel toilet moeten eruit, tenzij de mantelzorgwoning past binnen de kaders van het beleid voor het splitsen van woningen en het wonen in bijgebouwen
 • de woonsituatie in het algemeen mag niet slechter worden
 • er moet ruimte zijn voor één extra parkeerplaats op eigen grond, tenzij de ontvangers van de mantelzorg aantoonbaar niet meer kunnen autorijden en/of niet meer in bezit zijn van een auto
 • er moet participatie hebben plaatsgevonden met bewoners en/of bedrijven in de omgeving om de belangen van de bewoners en/of bedrijven goed te kunnen afwegen
 • de pré-mantelzorgwoning moet veilig en levensloop- en toekomstbestendig zijn en voldoen aan het bouwbesluit
 • de aanwezigheid van een pré-mantelzorgwoning kan worden meegenomen in het onderzoek bij een eventuele Wmo-aanvraag

Een pré-mantelzorgwoning kan niet vergunningsvrij worden gerealiseerd. Hiervoor moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.