Meldpunt Wet goed verhuurderschap

 • Als huurder kunt u een melding maken als u problemen heeft met uw verhuurder. U kunt bijvoorbeeld melding doen van:
  • discriminatie
  • bedreiging/intimidatie
  • te hoge huurprijzen
  • slecht onderhoud
  • vooraf meer dan 2 maanden huur moeten betalen (borg) of de borg niet terugkrijgen
  • geen schriftelijke huurovereenkomst
  • geen informatie over rechten en plichten
  • misbruik  van servicekosten
  • misbruik van situatie als arbeidsmigrant
Klacht indienen ongewenst verhuurgedrag

Bekijk de uitlegvideo Wet goed verhuurderschap. De video is ook in het Engels, Spaans, Pools, Roemeens en Bulgaars beschikbaar.

Voor wie

De wet Goed Verhuurderschap beschermt woningzoekenden en huurders tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • Particuliere verhuurders
 • Verhuurbemiddelaars (bureaus die huurders in contact brengen met particuliere verhuurders)
 • Werkgevers die woningen voor buitenlandse werknemers verzorgen
 • Woningcorporaties

Regels

Dit zijn de 7 regels van goed verhuurderschap:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet bedreigen of bang maken.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder moet een schriftelijk huurcontract maken.
 5. De verhuurder moet huurders goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning die niet in het huurcontract staan;
  • de hoogte van de borg en wanneer huurders die terugkrijgen als het huurcontract stopt;
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken.
  • informatie over het meldpunt Wet goed verhuurderschap waar ongewenst verhuurgedrag kan worden gemeld;
  • de servicekosten: verhuurders moeten een compleet overzicht van de kosten laten zien.
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (Burgerlijk Wetboek art. 259 en 261 van boek 7).
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Verhuurt u aan een buitenlandse werknemer?

Dan moet u ook:

 • de huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen
 • de huurder schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen