Nederlander worden

 • u bent geen Nederlander, maar wilt wel de Nederlandse nationaliteit
 • u woont 5 jaar of langer legaal (met een verblijfsvergunning) in Nederland
 • u bent meerderjarig
 • u bent voldoende ingeburgerd en u spreekt, verstaat, leest en schrijft Nederlands. Dit toont u aan met een naturalisatietoets. Dit hoeft niet als u een inburgeringstoets (direct op NT2-niveau) succesvol heeft afgerond of een gelijkwaardig Nederlands diploma heeft behaald;
 • u hebt de laatste 4 jaar geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete gekregen;
 • u bent eventueel bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit
 • uw geboorteakte voldoet aan de gestelde eisen (indien nodig gelegaliseerd en/of vertaald)

Aanvragen

U maakt hiervoor een afspraak met de gemeente. Bel 0229 85 60 00

 • uw verblijfsvergunning
 • uw geldige identiteitsbewijs
 • uw geboorteakte
 • andere documenten over uw persoonlijke situatie, zoals huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte
 • voor de naturalisatieprocedure ook: inburgeringsdiploma (of een vergelijkbaar diploma)

Belangrijk om te weten:

 • de gemeente moet kunnen zien dat buitenlandse documenten echt zijn. Dit kan door de documenten te legaliseren
 • buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler

Naturalisatieprocedure:

 • voor 1 persoon: € 1.023,00
 • voor een procedure samen met partner: € 1.305,00 
 • voor de mee-naturalisatie per minderjarig kind: € 151,00 

Naturalisatie voor vluchtelingen en staatlozen:

 • voor 1 persoon: € 760,00 
 • voor een procedure samen met partner: € 1.044,00

Nederlandse nationaliteit door middel van optie

In sommige gevallen kunt u door middel van een optie het Nederlanderschap verkrijgen. Dit is sneller en eenvoudiger. Een optie kan misschien als u:

 • een geldige verblijfsvergunning heeft;
 • meerderjarig (18 jaar) en in Nederland geboren bent en sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland woont;
 • in Nederland geboren bent, hier ten minste 3 jaar onafgebroken gewoond heeft en vanaf uw geboorte geen nationaliteit hebt (u bent staatloos);
 • meerderjarig bent en vanaf uw 4e jaar legaal in Nederland woont;
 • meerderjarig en oud-Nederlander bent en ten minste 1 jaar in Nederland woont op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel;
 • ten minste 3 jaar getrouwd bent met een Nederlander en ten minste 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland woont;
 • 65 jaar of ouder bent en 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland woont.

Kosten bij optie

 • € 217,00 (enkelvoudige optieverklaring)
 • € 370,00 (gemeenschappelijke optieverklaring)
 • € 24,00 (mede-opterende minderjarige)