Nederlander worden

  • u bent geen Nederlander, maar wilt wel de Nederlandse nationaliteit
  • u woont 5 jaar of langer legaal (met een verblijfsvergunning) in Nederland
  • u bent meerderjarig
  • u bent voldoende ingeburgerd en u spreekt, verstaat, leest en schrijft Nederlands. Dit toont u aan met een naturalisatietoets. Dit hoeft niet als u een inburgeringstoets (direct op NT2-niveau) succesvol heeft afgerond of een gelijkwaardig Nederlands diploma heeft behaald;
  • u hebt de laatste 4 jaar geen gevangenisstraf, leer- of taakstraf of hoge geldboete gekregen;
  • u bent eventueel bereid afstand te doen van uw huidige nationaliteit
  • uw geboorteakte voldoet aan de gestelde eisen (indien nodig gelegaliseerd en/of vertaald)

Aanvragen

U maakt hiervoor een afspraak met de gemeente. Bel 0229 85 60 00