Overlijden aangeven

  • een overlijden moet binnen 6 werkdagen worden aangegeven
  • dit wordt gedaan in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden
  • de begrafenisondernemer kan het overlijden digitaal doorgeven via onderstaande groene knop met DigiD
  • kan het overlijden niet digitaal doorgegeven worden? Maak dan een afspraak op het gemeentehuis
  • doet u voor het eerst aangifte in onze gemeente? Geef uw gegevens eerst door via burgerlijkestand@medemblik.nl
  • een kopie van de overlijdensakte kost € 16,60
Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Aangifte overlijden Afspraak maken

  • de gemeente verwerkt het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • de gemeente meldt het overlijden aan overheidsorganisaties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en de Belastingdienst