Overlijden aangeven

  • een overlijden moet binnen 6 werkdagen worden aangegeven
  • dit moet in de gemeente waar het overlijden plaatsvond
  • de begrafenisondernemer kan het overlijden digitaal doorgeven via onderstaande groene knop met e-Herkenning
  • u kunt ook zelf een afspraak maken en de aangifte doorgeven aan de balie van het gemeentehuis
  • denkt u daarbij om een identiteitsbewijs
  • u krijgt dan toestemming voor begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap
  • een kopie van de overlijdensakte kost € 14,30
Aangifte overlijden (e-Herkenning) Afspraak maken

Zie ook