Overlijden aangeven

  • een overlijden moet binnen 6 werkdagen worden aangegeven
  • dit moet in de gemeente waar het overlijden plaatsvond
  • de begrafenisondernemer kan het overlijden digitaal doorgeven via onderstaande groene knop met e-Herkenning
  • u kunt ook zelf een afspraak maken en de aangifte doorgeven aan de balie van het gemeentehuis
  • denkt u daarbij om een identiteitsbewijs
  • u krijgt dan toestemming voor begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap
  • een kopie van de overlijdensakte kost € 15,70
Aangifte overlijden (e-Herkenning)

  • de gemeente verwerkt het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP)
  • de gemeente meldt het overlijden aan overheidsorganisaties zoals de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en de Belastingdienst