Overlijden aangeven

  • een overlijden moet binnen 6 werkdagen worden aangegeven
  • dit moet in de gemeente waar het overlijden plaatsvond
  • meestal doet de begrafenisondernemer dit, maar u kunt dit ook zelf doen aan de balie van het gemeentehuis
  • denkt u daarbij om een identiteitsbewijs
  • u krijgt dan toestemming voor begraven, cremeren of ter beschikking stellen aan de wetenschap
  • een kopie van de overlijdensakte kost € 14,00
Afspraak maken

Zie ook