Regionale woonvisie

De 7 gemeenten in Westfriesland hebben een nieuwe woonvisie opgesteld: de Regionale Woonvisie Westfriesland 2017-2027 (pdf, 7 MB). Daarin staat het beleid voor de lange termijn en de bijbehorende beleidsregels. (pdf, 2 MB)

4 sporen

Het stuk loopt langs 4 sporen:

  1. Bestaande woningvoorraad.
  2. Scheiden van wonen en zorg.
  3. Vitale kernen.
  4. Nieuwbouw.