Standplaatsvergunning / melding ideële standplaats

Standplaatsvergunning voor verkoop van goederen

Wilt u vanaf een vaste plaats aan de openbare weg goederen verkopen of diensten aanbieden? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.
De aanvraag moet u minimaal 8 weken voor het innemen van de standplaats indienen.

Aanvraag standplaatsvergunning (pdf, 173 KB)

Ideële standplaatsen

Wilt u een standplaats innemen voor een niet-commerciële sociaal-culturele, sportieve, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteit?
Of een activiteit die publiekscampagnes van de (semi-)overheid ondersteunen?
Dan meldt u dit tenminste 4 weken voor ingebruikname.

Meldingsformulier ideële standplaats (pdf, 171 KB)

Nodig voor de aanvraag/melding

  • Situatietekening
  • Foto verkoopwagen/kraam
  • Bewijs van een aansprakelijkheidsverzekering
  • Indien van toepassing: verklaring van toestemming voor gebruik particuliere grond