Standplaatsvergunning / melding ideële standplaats

Standplaatsvergunning voor verkoop van goederen

Wilt u vanaf een vaste plaats aan de openbare weg goederen verkopen of diensten aanbieden? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig.
De aanvraag moet u minimaal 8 weken voor het innemen van de standplaats indienen.

Aanvraag standplaatsvergunning (pdf, 173 KB)

Ideële standplaatsen

Wilt u een standplaats innemen voor een niet-commerciële sociaal-culturele, sportieve, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteit?
Of een activiteit die publiekscampagnes van de (semi-)overheid ondersteunen?
Dan meldt u dit tenminste 4 weken voor ingebruikname.

Meldingsformulier ideële standplaats (pdf, 171 KB)

Nodig voor de aanvraag/melding

  • Situatietekening
  • Foto verkoopwagen/kraam
  • Bewijs van een aansprakelijkheidsverzekering
  • Indien van toepassing: verklaring van toestemming voor gebruik particuliere grond

leges  
Eén dag per week over het gehele jaar zonder elektra €150,00
Eén dag of gedeelte daarvan per jaar €50,00
Eén week of gedeelte daarvan per jaar €50,00
Eén maand of gedeelte daarvan per jaar €50,00
Vaste standplaats Staangelden  
per m2 voor één dag of een gedeelte daarvan per week gedurende een heel jaar €20,78
Elektra  
voor één dag of een gedeelte daarvan per week gedurende een heel jaar €57,67
Incidentele standplaats Staangelden  
per m2 voor één dag of een gedeelte daarvan €20,46

Maandag tot en met zaterdag

  • Niet toegestaan op zon- en feestdagen
  • Wognum: maximaal 4 standplaatsen op hetzelfde tijdstip
  • Overige kernen: maximaal 2 standplaatsen op hetzelfde tijdstip

bijv. kerstbomen, oliebollen, ijs en snacks

  • Periode: 1 april – 30 september of 1 november – 15 januari
  • Wognum: maximaal 2 standplaatsen
  • Overige kernen: maximaal 1 standplaats