Standplaatsvergunning / melding ideële standplaats

Standplaatsvergunning voor verkoop van goederen

 • U heeft een standplaatsvergunning nodig als u een verkooppunt op of aan de openbare weg gaat uitbaten.
 • Een standplaatsvergunning geeft toestemming voor het verkopen van goederen of het leveren van diensten vanaf een standplaats, bijvoorbeeld een viskraam, een oliebollenkraam of een snackwagen.
 • De aanvraag dient u minimaal 8 weken voor het innemen van de standplaats in.
Aanvraag standplaatsvergunning (pdf, 165 KB)

Ideële standplaatsen

 • Wilt u een standplaats innemen voor een niet-commerciële sociaal-culturele, sportieve, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteit? 
  Of een activiteit die publiekscampagnes van de (semi-)overheid ondersteunen?
 • Dan meldt u dit tenminste 4 weken voor ingebruikname.
Meldingsformulier ideële standplaats (pdf, 162 KB)

Nodig voor de aanvraag/melding

 • Situatietekening
 • Foto verkoopwagen/kraam
 • Bewijs van een aansprakelijkheidsverzekering
 • Indien van toepassing: verklaring van toestemming voor gebruik particuliere grond

Kosten en leges

leges  
Eén dag per week over het gehele jaar zonder elektra €154,50
Eén dag of gedeelte daarvan per jaar €51,50
Eén week of gedeelte daarvan per jaar €51,50
Eén maand of gedeelte daarvan per jaar €51,50
Vaste standplaats Staangelden  
per m2 voor één dag of een gedeelte daarvan per week gedurende een heel jaar €21,40
Elektra  
voor één dag of een gedeelte daarvan per week gedurende een heel jaar €59,40
Incidentele standplaats Staangelden  
per m2 voor één dag of een gedeelte daarvan €21,40

 • Maandag tot en met zaterdag
 • Niet toegestaan op zon- en feestdagen
 • Wognum: maximaal 4 standplaatsen op hetzelfde tijdstip
 • Overige kernen: maximaal 2 standplaatsen op hetzelfde tijdstip

bijv. kerstbomen, oliebollen, ijs en snacks

 • Periode: 1 april – 30 september of 1 november – 15 januari
 • Wognum: maximaal 2 standplaatsen
 • Overige kernen: maximaal 1 standplaats