Standplaatsvergunning voor verkoop van goederen

Wanneer u met een verkoopwagen of een kraam goederen wilt verkopen, heeft u een standplaatsvergunning nodig. De gemeente heeft een formulier (pdf, 173 KB) dat u voor uw aanvraag gebruikt. Denkt u erom uw aanvraag tenminste 8 weken voor de start van de verkoop in te dienen?

De leges zijn opgenomen in de tarieventabel 2021 (pdf, 784 KB) van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 onder Titel 3, hoofdstuk 7.

De kosten zijn opgenomen in de Verordening op de heffing en de invordering van de marktgelden 2021.

Jaarstandplaatsen

Standplaatsen zijn toegestaan op maandag tot en met zaterdag. Op zon- en feestdagen zijn standplaatsen niet toegestaan. Voor de kern Wognum geldt een maximum van vier standplaatsen op hetzelfde tijdstip. Voor de overige kernen geldt een maximum van twee standplaatsen op hetzelfde tijdstip.

Seizoensgebonden standplaatsen

In een periode tussen 1 april tot en met 30 september of een periode tussen 1 november tot en met 15 januari is een seizoensgebonden standplaats mogelijk. In de kern Wognum is ruimte voor twee seizoensgebonden standplaatsen. In de overige kernen is er ruimte voor één seizoensgebonden standplaats. De seizoensgebonden standplaats is bedoeld voor de verkoop van producten die gebonden zijn aan een bepaalde periode. Denk aan kerstbomen, oliebollen, ijs en snacks.

Ideële standplaatsen

Wilt u een standplaats innemen voor een niet-commerciële sociaal-culturele, sportieve, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige activiteit? Dan meldt u dit tenminste vier weken voor ingebruikname bij de gemeente. Dit geldt ook voor activiteiten die publiekscampagnes van de (semi-) overheid ondersteunen. Dat kan gaan om het bevorderen van gezond gedrag of de verkeersveiligheid.