Starterslening aanvragen

  • u gaat voor de eerste keer een nieuw of bestaand huis kopen
  • de woonlasten zijn net te hoog zijn voor uw inkomen
  • de woning staat in de gemeente Medemblik
  • u gaat zelf in de woning wonen
  • de koopsom is niet meer dan € 325.000,-- kosten koper (inclusief meerwerk, verbeterkosten en duurzaamheidsinvesteringen)
  • Voor woningen met energiebesparende voorzieningen ligt de koopsom 6% hoger, namelijk € 344.500
  • de lening bedraagt niet meer dan 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 35.000,--
  • zonder de starterslening kunt u de woning niet kopen
  • de starterslening wordt niet verstrekt voor een recreatiewoning
Starterslening Medemblik aanvragen DigiD

Uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen controleren wij of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt dan een set aanvraagformulieren. Na invulling stuurt u die naar SVN. SVN beoordeelt de aanvraag en geeft advies aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit over toekenning of afwijzing. Het traject duurt ongeveer 10 weken.