Starterslening aanvragen

  • u gaat voor de eerste keer een nieuw of bestaand huis kopen
  • de woonlasten zijn net te hoog zijn voor uw inkomen
  • u woont in de gemeente Medemblik of heeft minimaal 1 jaar in de gemeente Medemblik gewoond of u werkt bij een werkgever die gevestigd is in de gemeente Medemblik
  • de woning staat in de gemeente Medemblik
  • u gaat zelf in de woning wonen
  • de koopsom is niet meer dan € 355.000,-- kosten koper (inclusief meerwerk en/of verbeterkosten)
  • bij het meefinancieren van energiebesparende maatregelen mag de kostengrens maximaal € 376.300, -- zijn
  • zonder de starterslening kunt u de woning niet kopen
  • de starterslening wordt niet verstrekt voor een recreatiewoning
Inloggen met DigiD Starterslening Medemblik aanvragen

Uw aanvraag

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen controleren wij of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt dan een set aanvraagformulieren. Na invulling stuurt u die naar SVN. SVN beoordeelt de aanvraag en geeft advies aan de gemeente. De gemeente neemt een besluit over toekenning of afwijzing. Het traject duurt ongeveer 10 weken.

Voor de starterslening betaalt u de eerste 3 jaar geen rente en aflossing. Om de 3 jaar wordt uw inkomen getoetst. Dan wordt beoordeeld of u wel rente en aflossing gaat betalen.