Tegemoetkoming medisch afval

Als u veel medisch afval hebt kunt u een tegemoetkoming aanvragen in de afvalkosten. Per kalenderjaar wordt uw situatie opnieuw beoordeeld en daarom moet u elk jaar een nieuwe aanvraag indienen. U kunt geen tegemoetkoming over vorige jaren aanvragen. 

Waarom is er een tegemoetkoming?

Gemeente Medemblik vindt afval scheiden heel belangrijk. Als afval goed gescheiden wordt, in onder andere papier, groenafval, plastic en glas, kan veel daarvan opnieuw gebruikt worden. Er hoeft dan minder restafval verbrand te worden en dat is goed voor het milieu.

Omdat het verbranden en verwerken van restafval steeds duurder wordt, is het goed scheiden van afval steeds aantrekkelijker. En elke keer dat de grijze container door HVC wordt geleegd of dat een zak in de ondergrondse container wordt gegooid, wordt een bedrag gerekend bovenop het vaste tarief. Het goed scheiden van afval zorgt voor minder restafval, waardoor je ook minder betaalt dan iemand die dit nog niet zo goed doet.

Dit werkt alleen niet voor een aantal mensen met een chronische ziekte of medische beperking. Zij hebben meer restafval en kunnen dit niet verminderen. Om deze groep financieel te helpen is de Tegemoetkoming Medisch Afval opgezet.

Wat doet de tegemoetkoming?

De Tegemoetkoming Medisch Afval zorgt ervoor dat je maar voor de helft van het totaal aantal keren dat jouw grijze container geleegd wordt, of dat je een zak in de ondergrondse afvalcontainer gooit, hoeft te betalen.

Wanneer kom je in aanmerking voor de tegemoetkoming?

Heeft jouw huishouden meer restafval door een chronische ziekte of medische beperking? Dan kun je de tegemoetkoming aanvragen. Als aanvrager ben je wel verplicht om, op verzoek, alle informatie te geven die de gemeente nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Een huishouden kan nooit meer dan één tegemoetkoming krijgen.

Hoe vraag je de tegemoetkoming aan?

U kunt een tegemoetkoming aanvragen via de groene knop hieronder. 

Hoe werkt het?

De tegemoetkoming wordt verrekend in de aanslag afvalstoffenheffing in het opvolgende jaar. Zorg daarom elk jaar dat je aanvraag vóór het einde van het jaar bij de gemeente is.