Urgentie aanvragen huurwoning

Heeft u dringend woonruimte nodig? Dan kunt u urgentie aanvragen voor een huurwoning.

Voorwaarden aanvragen urgentie

 • u staat ingeschreven als woningzoekende bij Woonmatch Westfriesland.
 • u bent minimaal 1 jaar ingeschreven bij de gemeente.
 • het inkomen voor een eenpersoonshuishouden is lager dan €47.699
 • het inkomen voor een meerpersoonshuishouden is dan €52.671
 • uw woonprobleem is buiten uw eigen schuld ontstaan. Bijvoorbeeld door:
  • medische redenen ((bijvoorbeeld noodzaak gelijkvloers wonen of mantelzorgbehoefte)
  • sociale problemen (bijvoorbeeld huiselijk geweld)
  • financiële omstandigheden (bijvoorbeeld werkloosheid)
  • dreigende dakloosheid van kinderen bij echtscheiding

Kosten

Kosten aanvraag urgentie €58,60
Urgentie aanvragen

Wie beslist over het geven van urgentie?

De beslissing over urgentie wordt gemaakt door de Regionale Urgentiecommissie. Deze commissie bestaat uit 3 gekozen leden, een voorzitter en een secretaris. Ze komen iedere drie weken bij elkaar om de aanvragen te bespreken. Binnen 2 weken na de bespreking ontvangt u schriftelijk bericht of u de urgentie wel of niet krijgt.

Wat houdt urgentie krijgen in?

U krijgt binnen 8 maanden (met mogelijke verlenging van 4 maanden) een passende woning aangeboden. Als u de geboden woning weigert, vervalt de urgentie.

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen met de secretaris van de Regionale Urgentie Commissie, Jacqueline Gutter, telefoonnummer 0229-252200 of per e-mail wonen@hoorn.nl

Meest gestelde vragen

 

1. Als ik urgentie heb gekregen, wat moet ik dan doen?

U krijgt binnen 8 maanden een woning aangeboden. U hoeft dus niets te doen.

2. Mag ik een woning weigeren?

Nee, als u urgentie heeft, mag u geen woning weigeren. Als u een passende woning weigert, vervalt de urgentie.

3. Ik woon in Breda, maar mijn ouders en tante wonen hier. Kan ik dan urgentie aanvragen?

Dit is alleen mogelijk als u mantelzorg verleent aan een inwoner van onze gemeente.

4. Als ik urgentie krijg, krijg ik dan het geld voor de aanvraag terug?

Nee, u krijgt geen geld terug.