Venten

Venten is het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen of diensten op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis. Om te venten heeft u geen vergunning nodig.

Bijzonderheden

  • Het is verboden te venten als daardoor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt
  • Het is verboden te venten op zondagen, op maandag tot en met vrijdag tussen 19.00 en 8.00 uur en op zaterdag tussen 18.00 en 08.00 uur
  • Het verbod voor de zondagen geldt niet voor de verkoop van ijs