Verklaring omtrent gedrag

  • voor sommige beroepen of instanties heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig
  • de VOG moet worden aangevraagd door uw werkgever of instantie waarvoor u de VOG nodig hebt
  • aanvragen: online via ons (gemeente) of via justis.nl (zie groene knoppen hieronder)
  • digitaal via justis kan in de meeste gevallen alleen als de werkgever de aanvraag voor u klaar zet
  • kosten: via gemeente of justis.nl betaalt u € 41,35
Inloggen met DigiD VOG aanvraagformulier (gemeente) VOG aanvraagformulier (Justis) VOG kinderopvang aanvragen

Werkgevers kunnen een VOG aanvragen rechtstreeks bij de Dienst Justis voor u voorbereiden. Uw werkgever heeft hiervoor E-herkenning nodig. U ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat voor u een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kunt u inloggen met uw DigiD. Daar rondt u de VOG-aanvraag af door te bevestigen dat uw gegevens juist zijn opgenomen.

Vrijwilligers die voor een organisatie werken met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking, kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie zich aanmelden voor de regeling bij het ministerie van Veiligheid en Justitie via www.gratisvog.nl.