Verklaring omtrent gedrag

  • voor sommige beroepen of instanties heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig
  • de VOG moet worden aangevraagd door uw werkgever of instantie waarvoor u de VOG nodig hebt
  • aanvragen: online via justis.nl (zie groene knop)
  • kosten: online via justis.nl € 33,85. 
VOG aanvraagformulier Download het formulier VOG kinderopvang