Verlengen grafrechten of afstand doen van graf

  • u kunt de grafrechten vanaf 2 jaar voor het verlopen van de termijn verlengen
  • u kunt de grafrechten online aanpassen, hiervoor heeft u DigiD nodig
  • u kunt voor een graf uitgegeven voor onbepaalde tijd de onderhoudskosten betalen
  • u kunt besluiten afstand te doen van een graf
Inloggen met DigiD Grafrechtverlenging/afstandsverklaring