Dwanginvordering

  • als de betaaltermijn van de aanslag is verstreken en nog niet is voldaan, ontvangt u een aanmaning
  • hieraan zijn (extra) kosten verbonden
  • 14 dagen na de aanmaning kan bij uitblijven van betaling een dwangbevel worden ingezet
  • ook hier zijn kosten aan verbonden
  • als ook na het dwangbevel niet is betaald, kan de gemeente beslag op uw loon, uitkering of (onroerende) goederen leggen

Uitstel gemeentelijke belastingen

Inwoners, ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. De eerst (volgende) automatische incasso is in plaats van eind maart 2020 nu eind mei 2020. Lees hierover meer op de pagina Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen.