Dwanginvordering

  • als de betaaltermijn van de aanslag is verstreken en nog niet is voldaan, ontvangt u een aanmaning
  • hieraan zijn (extra) kosten verbonden
  • 14 dagen na de aanmaning kan bij uitblijven van betaling een dwangbevel worden ingezet
  • ook hier zijn kosten aan verbonden
  • als ook na het dwangbevel niet is betaald, kan de gemeente beslag op uw loon, uitkering of (onroerende) goederen leggen