Evenement melden en vergunning aanvragen

 • u organiseert buiten uw eigen woning een gebeurtenis waar publiek op af kan komen
 • bekijk of een melding voldoende is of dat u een evenementenvergunning moet aanvragen
 • voor sommige evenementen moet u een veiligheidsplan invullen

Evenementen en de nieuwe noodverordening

Vanwege de Covid-19-maatregelen is het verstandig contact op te nemen met de gemeente over de bijzondere voorschriften waaraan evenementen moeten voldoen. De landelijke overheid heeft hier richtlijnen voor opgesteld. In een voorgesprek bespreken we de haalbaarheid van een evenement. 

Op de pagina Evenementen en de nieuwe noodverordening vindt u meer informatie. 

 

Evenementenvergunning aanvragen

Veiligheidsplan

Melden klein ééndaags evenement

 

Voorwaarden

 • Er zijn maximaal 150 bezoekers gelijktijdig aanwezig.
 • De activiteiten die plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats belemmeren niet de doorgang voor het verkeer en de   hulpdiensten. 
 • U plaatst maximaal 2 objecten (springkussen, tent, e.d.) die per object niet groter zijn dan 25m². 
 • Het evenement begint niet voor 07.00 uur en eindigt niet na 24.00 uur.
 • Het evenement begint op zondag niet voor 13.00 uur. 
 • Er is geen muziek voor 07.00 uur en/of na 23.00 uur op een doordeweekse dag of na 24.00 uur op een dag in het weekend.
 • Het verwachte geluidsniveau gemeten aan de gevel van de   dichtstbijzijnde woning is niet meer dan 60 dB(A) (geen versterkte muziek).
 • Er wordt geen alcoholhoudende drank tegen betaling verstrekt.
 • Er worden geen etenswaren/goederen verkocht.

U kunt het kleine ééndaagse evenement digitaal melden als het voldoet aan alle bovenstaande voorwaarden. Wilt u het evenement minstens 10 werkdagen voor de start melden. Als er binnen 5 werkdagen geen contact met u wordt opgenomen kunt u het evenement uitvoeren. 

Voorbeelden van kleine eendaagse evenementen zijn straatfeest, buurtbarbecue en fiets-, wandel- of skeelertocht (zonder wedstrijdelement).

 

Melden klein ééndaags evenement

Melden doorlopende evenementenvergunning

Heeft u een doorlopende evenementenvergunning ontvangen? Dan doet u alleen een melding. Houdt u er rekening mee dat u dit 8 weken vóór aanvang van het evenement doet?

Melden doorlopende vergunning

Kosten

Scroll de tabel om meer te zien
Aandachtsevenement € 269,25
Regulier evenement € 67,65