Kwijtschelding belasting en heffingen

 • als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt en u heeft geen vermogen
 • kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen van gemeentelijke belastingen
 • u hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen
 • download het formulier, vul het in en stuur het naar ons op
 • wij beoordelen uw aanvraag
 • u kunt kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:
  • Onroerende zaakbelastingen
  • Rioolheffing
  • Afvalstoffenheffing
  • Hondenbelasting (voor de 1e hond)
  • Waterschapsbelasting

Uitstel betalen gemeentelijke belastingen

Inwoners, ondernemers, zzp’ers, stichtingen en verenigingen krijgen tot 30 juni 2020 uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen. De eerst (volgende) automatische incasso is in plaats van eind maart 2020 nu eind mei 2020. Lees hierover meer op de pagina Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen.

Kwijtschelding aanvragen (pdf, 91 KB)