Monument vergunning aanvragen

 • voor het verbouwen van een monument vraagt u een omgevingsvergunning aan
 • check altijd eerst via de vergunningscheck op www.omgevingswet.overheid.nl of u een vergunning nodig hebt
 • bij twijfel dient u een schetsplan of principeverzoek in
Omgevingsvergunning aanvragen Vergunningcheck

Gemeentelijk of provinciaal monument

 • binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen

Rijksmonument

 • de gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven
 • u ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt
 • binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen
 • vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed? Dan ontvangt u binnen 26 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen

Archeologische monumentenvergunning

 • de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven
 • bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom
 • u ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt

Vergunningvrij

 • check altijd eerst of u een vergunning nodig hebt
 • u hebt geen vergunning nodig voor normaal onderhoud aan de buitenkant van (rijks)monumenten. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is
 • u hebt ook geen vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen