Omgevingsdienst NHN Bodemloket

In Noord-Holland Noord – en dus ook in Medemblik - wordt volop gebouwd, gesloopt en gegraven. Hierbij speelt de bodemkwaliteit een belangrijke rol. Dat geldt ook bij de aankoop van een woning of perceel, de aanvraag voor een bouwplan of het inrichten van een bedrijfsterrein.

Alle bij de Omgevingsdienst NHN (OD NHN) bekende bodemonderzoeken, tanks en gegevens van (historische) bedrijfsactiviteiten zijn ingevoerd in het bodeminformatiesysteem. Van veel gebieden is daardoor bekend wat de bodemkwaliteit is. Tegen betaling kunt u deze informatie opvragen via het Bodemloket op de website.

Het aanvragen van een inlogcode en bekijken of er bodeminformatie beschikbaar is, is gratis. Zoek via ‘zoeken op de kaart’ de gewenste locatie op. Het onderste vierkant aan de rechterzijde van de kaart (HBB) moet aangevinkt staan. Is het perceel/gebied waarover u informatie wilt gearceerd of staat er een stip of driehoek in, dan is er bodeminformatie bekend en kunt u beter een samenvatting met eventuele rapporten opvragen.

Meer informatie vindt u op de website van de OD NHN.

Ga naar www.odnhn.nl