Omgevingswet

Iedereen krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024.

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennis nemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet is op 1 januari 2024 in getreden.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom wilt kappen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Tot 1 januari 2024

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet dan wel zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wat is er veranderd na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen voor u:

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u per 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. In het Omgevingsloket kunt u ook zien welke regels voor uw perceel gelden en of u voor bepaalde activiteiten, denk aan bouwwerkzaamheden, een vergunning nodig heeft of melding moet doen.  

De bestemmingsplannen van uw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Een korte procedure is het uitgangspunt in de Omgevingswet. De beslistermijn is bij een korte procedure maximaal 8 weken. Daarna is er nog bezwaar en beroep mogelijk. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan het zijn dat uw aanvraag onder een uitgebreide procedure valt. In dat geval is de beslistermijn langer.

Wat is het Omgevingsloket?

Wilt u iets veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? In het Omgevingsloket kunt u online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Het nieuwe Omgevingsloket vervangt per 01-01-2024 de volgende loketten:

  • Omgevingsloket online (OLO)
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
  • Ruimtelijkeplannen.nl
  • Meldpunt bodemkwaliteit

Waar vind ik het Omgevingsloket?

Het nieuwe Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl. Voor het aanvragen van vergunningen tot 1 januari maakt u gebruik van de nu geldende procedure voor aanvragen.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een vergunning, of heeft u geen DigiD of eHerkenning? Neem dan contact met ons op en maak een afspraak. Een medewerker helpt u dan met uw aanvraag.

Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven?

De Omgevingswet kan gevolgen hebben voor uw bedrijf. Dat geldt met name als u iets wilt veranderen in uw bedrijfsvoering. Bereid u voor op eventuele consequenties bij zo’n verandering. Als u in uw bedrijf niets verandert aan uw bedrijfsvoering, dan hoeft u in principe niets te doen.

Meer informatie over de Omgevingswet voor bedrijven vindt u hier 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 gaat naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Gaat u bijvoorbeeld een nieuw huis of bedrijfspand bouwen? Dan krijgt u hiermee te maken. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw. Dit betekent dat u vóór de bouw moet controleren of uw bouwwerk onder de Wkb valt.

Controle via het Omgevingsloket vanaf 1 januari

Controleer via het Omgevingsloket of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dit kan vanaf 1 januari 2024. Valt u bouwwerk onder de Wkb? Dan moet u een kwaliteitsborger inschakelen. Dit is een onafhankelijke controleur. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen. Een overzicht van erkende kwaliteitsborgers vindt u in een register van de Rijksoverheid

Waarom een kwaliteitsborger?

De kwaliteitsborger biedt u meer bescherming. De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen. Dit gebeurt precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd en voorkomt fouten. Ook geeft het u als opdrachtgever meer bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet.

Ruimtelijke en technische vergunning

De Omgevingswet knipt de bouwvergunning op in twee delen:

  • een ruimtelijke vergunning
  • een technische vergunning. 

De ruimtelijke bouwvergunning gaat over de vraag of u op een bepaalde plek mag bouwen. Dat is vastgelegd in het gemeentelijke omgevingsplan. De technische bouwvergunning gaat over de vraag of uw bouwwerk voldoet aan de technische regels en kwaliteitseisen. Eerder werd de controle op de technische regels uitgevoerd door de gemeente. Onder de Wkb is dit een taak van de kwaliteitsborger.

Wat is er voor mij van toepassing?

Vanaf 1 januari hoeft u niet voor alle bouwwerken een technische bouwvergunning aan te vragen. Voor bijvoorbeeld een woonhuis, fietsbrug of eenvoudig bedrijfspand voldoet een bouwmelding bij de gemeente. Wel moet u bij deze bouwwerken, die vallen onder de zogenoemde gevolgklasse 1, een kwaliteitsborger inschakelen. Wilt u weten wat er in uw situatie nodig is? Volg dan vanaf 1 januari 2024 de stappen in het Omgevingsloket. Kijk op de website van het Iplo om te zien wat er precies in gevolgklasse 1 staat. 

Meer informatie en contact

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over de omgevingswet? Mail dan naar info@medemblik.nl of neem contact met ons op.