Rioolheffing

  • elke eigenaar van een woning of bedrijf dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing
  • rioolheffing wordt vastgesteld naar de situatie op 1 januari van elk belastingjaar

Tarieven

Soort Kosten
Rioolheffing eigendom woningen € 211,73
Rioolheffing eigenaren niet-woningen 0,0760%
Ondergrens niet-woningen € 119,59
Bovengrens niet-woningen € 1.490,27