Rioolheffing

  • elke eigenaar van een woning of bedrijf dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, betaalt rioolheffing
  • rioolheffing wordt vastgesteld naar de situatie op 1 januari van elk belastingjaar
  • u kunt kiezen voor gespreid betalen via automatische incasso
  • als u niet kunt betalen kunt u een betalingsregeling of kwijtschelding aanvragen
Kwijtschelding aanvragen Automatische incasso regelen (201 KB)

Tarieven

Soort Kosten
woning € 201,41
bedrijf 0,0830% van de WOZ-waarde met een ondergrens van € 106,62 en een bovengrens van € 1.328,75