Welstandscommissie

  • bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met de welstandscommissie
  • officieel heet deze commissie: Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Medemblik
  • deze commissie adviseert de gemeente of bouwwerken voldoen aan de welstands- en erfgoedeisen
  • deze commissie geeft ook advies bij het plaatsen van reclameborden en bij andere reclame-uitingen

Vergaderingen Adviescommissie

U kunt bij de behandeling van uw aanvraag aanwezig zijn. De Welstandscommissie vergadert in principe op donderdag in de even weken in het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar. Meldt u zich wel van tevoren aan als u een vergadering wilt bijwonen. Dan weet u zeker of uw aanvraag wordt behandeld. Neem hiervoor contact op met een medewerker van het taakveld Omgevingszaken.