Meest gestelde vragen Tripkouw - Oost II Midwoud

Ik wil iets weten over de aanleg van de werkzaamheden aan de nieuwe kantopsluiting, de aanleg van het trottoirs en opritten, parkeervakken, de rijbaan en het plaatsen van lichtmasten.

Daarvoor kunt u contact opnemen met Schadenberg. Deze contactgegevens staan ook in de brief die de bewoners van Schadenberg hebben gekregen.

Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de vastgestelde bestemmingsplannen van de gemeente bekijken. Het collegebesluit en de bijbehorende informatienota’s kunt u vinden bij de raadsstukken