Ontwikkeling Bloesemgaerde-Noord

Wij willen u graag informeren over de laatste ontwikkelingen van de woningbouw in Bloesemgaerde-Noord. Het model dat de basis vormt voor het stedenbouwkundig plan is af.

De gemeente heeft meerdere malen overlegd met een stedenbouwkundige om tot een passend model te komen. Er is lange tijd gewerkt aan de uitwerking van een model dat en aansluit bij de raad gestelde kaders, maar ook bij de wensen die u heeft aangegeven. De uitwerking van het model willen we met u delen en verder toelichten.

In dit filmpje zetten we de doorontwikkeling van Bloesemgaerde-Noord uiteen.

Het model

In de uitwerking van het model was het belangrijk om een goed evenwicht te vinden tussen alle wensen, de belangen en de wetgeving. Er is rekening gehouden met de wensen van de omwonenden, de kaders van de raad, en de technische randvoorwaarden (verkeersveiligheid, waterhuishouding, afstandscirkels voor geur, geluid en licht).

Het laatste deelgebied van de nieuwe wijk Bloesemgaerde is net even anders dan de het voorgaande gebied. Een deel van het gebied grenst namelijk aan de Westeinderweg. In dit deel wordt voorgesteld gebouwen te ontwikkelen die aansluiten bij de agrarische bebouwing langs het oude lint. Hier wordt voorgesteld om woningen in de vorm van een stolp en een schuur te ontwikkelen.

In het zuidelijke deel van het gebied is ruimte voor bebouwing zoals we dat in de andere gebieden van Bloesemgaerde ook terug vinden: kleine rijtjes, geschakelde woningen en vrijstaande woningen. De woningen worden hooguit twee lagen met een kap hoog.

Tussen Conferencelaan en Westeinderweg zal de weg een knik krijgen om de snelheid van het autoverkeer te remmen. Door de knik ontstaat aan beide kanten van de weg ruimte voor woningbouw. Aan de westzijde van de weg grenzen de nieuwe kavels aan het bestaande kavel Westeinderweg 7. Aan de oostzijde van de weg worden de nieuwe kavels een kwartslag gedraaid zodat er geen achtertuinen op de bestaande woningen van Comicelaan zijn gericht. Hiermee wordt privacy geborgd. Dit was een belangrijk thema tijdens het bewonersoverleg in de vorige fase.

Tussen de bestaande bebouwing aan Comicelaan en de nieuwbouw wordt de bestaande sloot verbreed. In het noorden wordt een nieuwe sloot toegevoegd die het water langs de Westeinderweg en de zuidelijke sloot met elkaar verbindt. Tussen de Comicelaan en het nieuwe woongebied wordt een wandelbrug over het water aangelegd zodat er meerdere manieren zijn om door en langs de woongebieden te wandelen.

Rond de gebiedsentree aan de Westeinderweg is ruimte voor bomen in het groen (een bloesemgaarde) en parkeren voor bewoners en bezoekers. 

De referentiebeelden hieronder geven een indruk van bebouwingsvormen die we voor de uitwerking voor willen stellen.

De volgende stap in het proces is het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, zoals een flora- en faunaonderzoek. Alle informatie wordt vertaald in een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan beschrijft wat er in een gebied mag gebeuren. We verwachten in de eerste helft van 2021 het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad te laten vaststellen. U kunt in 2021 zienswijzen op het plan indienen bij de bestemmingsplanprocedure.

Op de hoogte blijven?

Wij vinden het belangrijk om onze bewoners te informeren. Daarom sturen wij regelmatig een digitale nieuwsbrief rond.

Schrijf u nu met een klik in voor onze Bloesemgaerde-Noord Nieuwsbrief.