Participeren op Samen.Medemblik

Samenwerken is de sleutel

Een vitale en leefbare gemeente creëren, behouden en verder ontwikkelen, daar is samenwerken voor nodig. Door samen te werken kunnen we echt iets bereiken. Niet  alleen met onze collega’s, de raad, het college en in de regio, maar juist ook met u. onze inwoners, maatschappelijke partijen en ondernemers., etc.

Online participeren

Burgerparticipatie, u kent de term vast wel. Met elkaar meedenken op bijvoorbeeld inwonerbijeenkomsten. Toch merken we dat er in de huidige maatschappij ook behoefte is aan een ‘online’ participatiemethode. Deze behoefte is tijdens de coronacrisis versterkt. Daarom lanceerden we in mei 2020 ons online participatieplatform Samen Medemblik. Daarop vragen wij uw input op verschillende projecten.

Meedoen?

Wilt u met ons meedenken? U kunt zich aanmelden op samen.medemblik.nl . Bij uw persoonlijke instellingen kunt u doorgeven voor welke projecten u berichten wilt ontvangen.

We hopen u daar digitaal te verwelkomen!