Planschade tegemoetkoming aanvragen

 • u heeft financiële schade door een besluit van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening
 • uw inkomen of de waarde van uw onroerend goed daalt
 • u kon vooraf geen rekening houden met het ontstaan van de schade
 • u kon de schade niet voorkomen of beperken
 • de schade is niet al op een andere manier vergoed
aanvraag planschadevergoeding (DigiD)

De aanvraag kost € 500,-. U krijgt vanzelf bericht van de gemeente om te betalen. Hierin staat hoe u kunt betalen en de termijn (binnen 4 weken). Als u recht heeft op vergoeding, dan krijgt u dit bedrag terug. Als u geen recht heeft op vergoeding, dan krijgt u het bedrag niet terug.

 • u kunt een vergoeding aanvragen wanneer het besluit van de gemeente vast staat
 • dit kan tot vijf jaar na vaststelling
 • u vraagt de tegemoetkoming planschade aan
 • u ontvangt een bevestiging van de aanvraag via e-mail
 • hierna zorgt u dat het wettelijke drempelbedrag van € 500,- binnen 4 weken op de rekening van gemeente Medemblik staat
 • als het geld niet binnen is dan verklaart het college de aanvraag niet-ontvankelijk
 • een neutrale organisatie bekijkt uw aanvraag en geeft advies
 • op dit advies kunnen u en de gemeente reageren
 • de gemeente beslist uiteindelijk of een vergoeding wordt gegeven