Planschade tegemoetkoming aanvragen

  • u heeft financiële schade door een besluit van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening
  • uw inkomen of de waarde van uw onroerend goed daalt
  • u kon vooraf geen rekening houden met het ontstaan van de schade
  • u kon de schade niet voorkomen of beperken
  • de schade is niet al op een andere manier vergoed
aanvraag planschadevergoeding (DigiD)