Startersloket Westfriesland

Op zoek naar bedrijfshuisvesting? Plannen voor uitbreiding of voor een nieuw bedrijf? Is uw zoekgebied de regio Westfriesland? Om de ondernemers tegemoet te komen hebben de Westfriese gemeenten hun krachten gebundeld in het bedrijvenloket West-Friesland.

Ga naar startersloket Westfriesland