Tijdelijke huisvesting scholen

Tussen 2024 en 2026 worden de Meridiaan, de Jozefschool en de Maria Bernadetteschool in de stad Medemblik vernieuwbouwd.
De vernieuwbouw van de scholen is onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2022-2038, dat in 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld.  
Tijdens de vernieuwbouwwerkzaamheden zullen de leerlingen van de drie scholen naar een tijdelijke school gaan. Deze tijdelijke huisvesting vindt plaats op het terrein van FC Medemblik.

Op deze pagina informeren wij u over de tijdelijke huisvesting, de plannen en de voortgang.