Woningbouwprojecten

Samen bouwen we aan de toekomst

De gemeente Medemblik heeft een grote woningbouwambitie. We willen 1650 woningen bouwen tot 2030 in zoveel mogelijk van onze 17 kernen. Op deze pagina staan de bouwprojecten per kern gesorteerd. In sommige kernen zijn (nog) geen bouwprojecten. Dit staat ook aangegeven. Voor vragen kunt u mailen naar projectenbureau@medemblik.nl.

Woonvisie

Begin 2024 is de woonvisie vastgesteld. De woonvisie geeft richting aan woonbeleid en wordt onder andere gebruikt als kader voor nieuwbouwprojecten en voor prestatieafspraken met woningcorporaties en huurdersorganisaties.  

In de woonvisie is opgenomen dat het woningbouwprogramma moet bestaan uit minimaal 70% betaalbare woningen, waarvan minimaal 35% sociale huurwoningen, 25% betaalbare koopwoningen (maximaal 390.000 euro) en 10% goedkope koopwoningen (maximaal 273.000). 

Meer weten? Lees de woonvisie