Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

  • als uw aanvraag voor een vergunning of vergoeding is afgewezen
  • of u bent het niet eens bent met een besluit of de daaraan verbonden voorwaarden of beperkingen
  • dan kunt u schriftelijk bezwaar maken
  • dit kan binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit
  • u stuurt uw bezwaarschrift in de meeste gevallen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik
  • is een besluit genomen door de burgemeester of de gemeenteraad, stuur uw bezwaarschrift dan aan dat bestuursorgaan
  • bezwaar maken tegen een belastingaanslag gaat op een andere manier
Bezwaar maken besluit (Digid) Bezwaar maken belasting