Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord van VVD, CDA, GB en PvdA staat op hoofdlijnen welk beleid zij willen voeren in de periode 2018-2022.