Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke week over beleid en plannen. De recentste besluiten kunt u via deze pagina bekijken.

Besluitenlijsten B&W

Er is reces. Er zijn geen vergaderingen en komende weken dus ook geen nieuwe besluitenlijsten. Op 20 augustus vergadert het college weer.

Oudere collegebesluiten bekijken

Wilt u oude(re) collegebesluiten terugkijken? Dan kunt u terecht op onze archiefsite.