Gemeenteraad

Welke partijen zitten er in de gemeenteraad? Welke personen zijn namens deze partijen raadslid? Hoe krijgt u contact met hen? Wat zijn hun nevenfuncties? U vindt het op deze pagina.

In de raadsvergadering bespreekt de raad voorstellen en neemt hij daarover besluiten. Raadsvergaderingen zijn openbaar. U kunt daarbij aanwezig zijn. Op deze pagina vindt u het vergaderschema, de (internet)uitzending en de verslagen.

Raadsvergadering bijwonen?

U kunt bij de vergaderingen van de raad aanwezig zijn. Het is niet mogelijk om in te spreken bij de raadsvergadering. Dit kan uitsluitend bij de raadscommissie.

U kunt een vergadering ook online live volgen of achteraf terugkijken via de site. Ook kunt u raadsvragen en andere documentatie bekijken..

Heeft u vragen over de raad? Vraag het de griffie: 0229 85 63 67 of griffie@medemblik.nl.

Welke partijen zitten er in de gemeenteraad? Welke personen zijn namens deze partijen commissielid? Hoe krijgt u contact met hen? Wat zijn hun nevenfuncties? Wanneer vergaderen de fracties? U vindt het op deze pagina.

In de raadscommissievergaderingen bereiden fracties zich voor op de raadsvergadering. Op deze paginavindt u het vergaderschema, de (internet)uitzending en de verslagen.

Raadscommissievergadering bijwonen?

U kunt bij de vergaderingen van de commissies aanwezig zijn. De vergaderingen zijn openbaar.

Het is ook mogelijk om zelf uw mening te geven over een onderwerp door in te spreken bij de raadscommissievergadering. Neem hiervoor contact op met de griffie: 0229 85 63 67 of griffie@medemblik.nl.          

Er zijn regels verbonden aan inspraak. De griffie zal u over deze regels informeren als u zich aanmeldt als inspreker.

U kunt een vergadering ook online live volgen of achteraf terugkijken via medemblik.bestuurlijkeinformatie.nl.