Meningen van de politieke partijen over de gepresenteerde begroting

Verschillende fracties geven aan wat zij vinden van de door het college aangeboden programmabegroting 2022.