Bijstandsuitkering aanvragen

  • u heeft (tijdelijk) onvoldoende inkomen
  • de bijstandsuitkering vult eventuele inkomsten aan tot het bijstandsniveau
  • u woont in Nederland
  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft geen recht op een andere uitkering
  • u behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gedetineerden of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Een bijstandsuitkering vraagt u aan via WerkSaam Westfriesland. 

www.werksaamwf.nl

Covid-19

Bent u zelfstandige en heeft u vragen over de consequenties die het Coronavirus voor u heeft? Lees hier over Bijstand voor zelfstandigen en Corona .

Het kabinet werkt aan een tijdelijke en uitvoerbare oplossing voor flexwerkers die werkloos zijn geworden en niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand,  de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). 
Meer informatie kunt u vinden via de rijksoverheid

Zie ook