Energietoeslag voor lage inkomens

Veel producten en diensten zijn duurder geworden. Ook gas en stroom, ook wel energie genoemd. Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening iedere maand te betalen. De overheid heeft de belasting op energie al verlaagd. Daarnaast is er voor de lage inkomens een energietoeslag. De verlaging en de energietoeslag zorgen er samen voor dat veel mensen de energierekening kunnen blijven betalen.

De controles van alle aanvragen vragen meer tijd dan verwacht. De gemiddelde wachttijd bedraagt op dit moment 3 maanden. Na goedkeuring van uw aanvraag maken we de toeslag zo snel mogelijk naar u over.

Inloggen met DigiD Aanvraagformulier energietoeslag

Wat is de energietoeslag?

De energietoeslag is een eenmalig bedrag van € 800 netto per huishouden. Het kabinet heeft besloten het bedrag van de energietoeslag te verhogen van € 800. naar € 1.300. Dit is een extra compensatie van € 500.

Heeft u de toeslag van € 800 al ontvangen?

Iedereen die de eenmalige energietoeslag van € 800 al heeft ontvangen krijgt een nabetaling van € 500. Dit bedrag wordt binnenkort door de gemeente betaald. De ontvanger hoeft hier niets voor te doen.

Heeft u de toeslag van € 800 al aangevraagd maar nog niet ontvangen?

Dan moet uw aanvraag nog gecontroleerd worden. De controle van alle aanvragen duurt helaas langer dan gedacht. Zodra u een beschikking heeft ontvangen wordt de toeslag van € 1.300 zo snel mogelijk op uw rekening gestort.

Wie heeft er recht op de energietoeslag?

De hoofdbewoner van de woning vraagt de energietoeslag aan.
U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Medemblik als u op de datum dat u de toeslag aanvraagt:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Medemblik woont;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs (dat mag volgens de regels van de overheid geen rijbewijs zijn) of een geldige verblijfsvergunning heeft; 
 • voor de aanvraagdatum minimaal 3 maanden een laag inkomen heeft gehad. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand.
  In het schema hieronder staan de bedragen vermeld:

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag, 120 % van de bijstandsnorm:

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1322,18 € 1470,80
Samenwonend/getrouwd € 1888,83 € 1992,43

Heeft u de energietoeslag nog niet aangevraagd?

Inwoners met een laag inkomen kunnen tot 31 december 2022 een aanvraag doen. Voor de aanvraagdatum dient u minimaal 3 maanden een laag inkomen te hebben gehad.

In onderstaande gevallen is er sprake van een laag inkomen:

 • Een laag inkomen voor alleenstaanden is maximaal € 1.322,18 per maand
 • Een laag inkomen voor gehuwden/samenwonenden is maximaal € 1.888,84 per maand
 • Een laag inkomen voor een alleenstaande pensioengerechtigde is maximaal € 1.470,80 per maand
 • Een laag inkomen voor een pensioengerechtigd echtpaar is maximaal € 1.992,43 per maand

De bedragen zijn netto, inclusief vakantiegeld en gelden voor mensen van 21 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

Hoe vraagt u de energietoeslag aan?

Het aanvragen van de energietoeslag kan alleen digitaal. Bovenaan de pagina vindt u het formulier via de groene knop.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier?

De vrijwilligers van de Formulierenbrigade helpen inwoners van de gemeente Medemblik met brieven en formulieren van of voor instellingen of overheid. 

Wanneer ontvangt u de energietoeslag vanzelf?

Sommige mensen ontvangen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven geen aanvraag in te dienen. Dit geldt voor u als u op 28 april 2022:

 • een uitkering van de gemeente ontvangt (algemene bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, BBZ 2004);
 • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt; 
 • vanaf 1 mei 2021 t/m 28 april 2022 individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen
 • gebruik heeft gemaakt van de Participatieregeling 18+.

U ontvangt de energietoeslag dan zo snel mogelijk op uw rekening (of die van uw partner) of u heeft de energietoeslag al ontvangen. Wij streven er naar u in elk geval in juli uit te te betalen. U kunt de energietoeslag maar één keer per huishouden krijgen.

Wie hebben er geen recht op de energietoeslag?

U heeft geen recht op de energietoeslag als u een laag inkomen heeft, maar op de aanvraagdatum:

 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente.

Hoe komen we aan uw gegevens?

We hebben uw gegevens omdat u op 28 april 2022:

 • een uitkering van de gemeente ontvangt (algemene bijstandsuitkering, IOAW, IOAZ, BBZ 2004);
 • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt;
 • vanaf 1 mei 2021 t/m 28 april 2022 vanuit de bijzondere bijstand individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen en/of gebruik heeft gemaakt van de Participatieregeling 18+.

We mogen deze gegevens ook gebruiken voor de energietoeslag. Zo hebben we gezien dat u hier recht op heeft.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld om de hoge energierekeningen te kunnen betalen. Maar het is niet verplicht om de toeslag hieraan te besteden. Toch is het aan te raden dat u het bedrag van € 800 reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier. Heeft u dit jaar (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld ergens anders aan besteden of opzij zetten.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering, en ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?

We vinden het belangrijk dat de mensen die recht hebben op de toeslag deze ook ontvangen. Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Geef het daarom snel aan ons door als u van ons een energietoeslag gaat krijgen of al heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft!

Kunt u meer dan één keer een energietoeslag krijgen?

Nee, u heeft recht op één energietoeslag per huishouden. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan door aan de gemeente. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand.

Hulp bij geldzaken nodig?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden?
We kunnen u helpen! Neem contact met ons op via (0229) 85 60 00 of mail naar schuldhulpverlening@medemblik.nl.
Of kijk bij Hulp bij schulden aanvragen welke hulp of begeleiding u kunt krijgen.