Jeugdhulp aanvragen

 • neem contact op met ons via (0229) 85 60 00 optie 1, via jeugd@medemblik.nl of via het contactformulier wijkteam
 • u wordt gebeld door een jeugdhulpverlener van Toegang Jeugd, die samen met u uw hulpvraag in kaart brengt
 • soms is een advies al voldoende, soms is hierna een intakegesprek, beoordelingsgesprek en/of een langduriger traject nodig
 • u kunt ook terecht bij de toegang jeugd voor adviesvragen en verlengingen van lopende beschikkingen
 • meer informatie over jeugdhulp vindt u in onzefolder (pdf, 1 MB)

Wij kunnen inzetten

 • Opvoedondersteuning
 • Ambulante ondersteuning
 • Dagbehandeling
 • GGZ hulp
 • Crisishulp en –opvang
 • Groepsbegeleiding
 • Zorgcoördinatie
 • Verblijf
 • Pleegzorg
 • JeugdzorgPlus

Daarnaast biedt het wijkteam algemene voorzieningen:

 • Algemeen- en schoolmaatschappelijk werk;
 • Jongerenwerk;
 • Voorlichting, vrij toegankelijke cursussen en trainingen.

Vroeg samenwerken door professionals

Om ervoor te zorgen dat professionals kunnen samenwerken, maken we gebruik van de verwijsindex. Dit maakt dat er een snellere en betere afstemming is rondom de inzet van zorg in het gezin. In Noord-Holland Noord heet de verwijsindex ‘Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord’ (VIN).

Veel begeleiders en ondersteuners

Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met veel begeleiders en ondersteuners. Bijvoorbeeld leraren, (huis)arts, jongerenwerker, leerplichtambtenaar. Als dat nodig is kunnen deze professionals elkaar vinden via de verwijsindex. Ze kunnen dan met elkaar overleggen en werken niet langs elkaar heen.

Vroeg samenwerken in Noord-Holland Noord (VIN)

VIN is een digitaal systeem waarin een professional kan aangeven dat hij betrokken is bij een kind. Als een andere professional ook een signaal afgeeft, kunnen zij met elkaar overleggen. Dit kan ook als een professional een signaal geeft over andere kinderen uit het gezin. De verwijsindex is alleen toegankelijk voor professionals die daarvoor bevoegd zijn.

Meer informatie

 • Bekijk de website van Vroeg Samenwerken
 • Bekijk een filmpje met uitleg over VIN