Ondersteuning voor pleegzorg

Voor het verlenen van pleegzorg is een aantal regelingen en/of voorzieningen beschikbaar, zowel landelijk als binnen de gemeente:

Pleegzorgfonds

Soms moeten er door pleegouders extra kosten gemaakt worden voor hun pleegkind; kosten waarvoor de pleegzorgvergoeding niet toereikend is en die ook vanuit andere bronnen niet vergoed worden.

Maakt u extra kosten?

Dan kunt u met uw pleegzorgbegeleider overleggen of er een aanvraag bij het Pleegzorgfonds (via Pleegzorgaanbieder) kan worden gedaan.

Vertrouwenspersoon (AKJ)

Ouders en kinderen die met de jeugdhulp te maken krijgen, zijn daarvan afhankelijk. Dat maakt het soms lastig om zaken te bespreken die hen dwars zitten. Als er zaken in de hulpverlening niet goed lopen, kan een vertrouwenspersoon daarbij helpen.

Contact met biologische ouders

Er kan een reden zijn om niet thuis af te spreken met de biologische ouders van uw pleegkind. Wilt u afspreken op een neutrale locatie? Mogelijk biedt een school in de buurt, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, het dorpshuis of de bibliotheek een geschikte plek om af te spreken?

U kunt dan het beste contact opnemen met de beheerder van deze locatie om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook is het mogelijk om in het gemeentehuis af te spreken. Op werkdagen kan een ruimte gereserveerd worden. Vraag dit een week van tevoren aan, om teleurstellingen te voorkomen.