Tegemoetkoming chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Bent u 18 jaar of ouder, is uw inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm, dan kunt u misschien gebruik maken van onderstaande regelingen:

Algemene tegemoetkoming chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (€ 250 per kalenderjaar).

U voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

 • u behoorde tot de doelgroep van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;
 • u betaalt een bijdrage voor een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
 • u betaalt een bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • u maakt extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of beperking
 • uw inkomen ligt onder de 120% van de bijstandsnorm
 • uw vermogen is lager dan € 6.505 (alleenstaande) of  €13.010 (echtpaar), peiljaar 2022

Maatwerkvoorziening (maximaal € 250,00 per kalenderjaar).

Dit is tegemoetkoming voor aantoonbare meerkosten als gevolg van uw chronische ziekte of beperking. U voldoet aan de één van onderstaande voorwaarden:U kunt de aanvraag gemakkelijk online doen met uw DigiD via onderstaande groene knop.

 • u behoorde tot de doelgroep van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
 • u betaalt een bijdrage voor een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • u betaalt een bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz)
 • u kunt aantonen dat uw kosten als gevolg van uw chronische ziekte of beperking hoger zijn dan € 250;
 • uw inkomen ligt onder de 120% van de bijstandsnorm
 • uw vermogen is lager dan € 6.505 (alleenstaande) of  €13.010 (echtpaar), peiljaar 2022
Inloggen met DigiD Aanvragen tegemoetkoming

Lees meer

In de folder inkomensondersteuning (pdf, 403 KB) leest u meer over de voorwaarden en voor welke kosten u bijstand kunt aanvragen.