Tegemoetkoming chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Bent u 18 jaar of ouder, is uw inkomen lager dan 120% van de bijstandsnorm, dan kunt u misschien gebruik maken van onderstaande regelingen:

Algemene tegemoetkoming chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (€ 250 per kalenderjaar). U voldoet aan één van onderstaande voorwaarden:

 • U behoorde tot de doelgroep van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;  
 • u ontving voorheen van het CAK een Compensatie voor eigen risico (Cer);
 • u betaalt een bijdrage voor een maatwerkvoorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
 • u betaalt een bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz);
 • uw vermogen is lager dan €6.505 (alleenstaande) of 13.010 (echtpaar), peiljaar 2022.
 • U maakt extra kosten als gevolg van een chronische ziekte of beperking

Maatwerkvoorziening (maximaal € 250,00 per kalenderjaar). Dit is tegemoetkoming voor aantoonbare meerkosten als gevolg van uw chronische ziekte of beperking. U voldoet aan de één van onderstaande voorwaarden:

 • U heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
 • u maakt gebruik maken van een Wmo-voorziening;
 • u bent volledig arbeidsongeschikt maar ontvangt geen volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering;
 • u kunt aantonen dat chronisch ziek bent of een handicap heeft;
 • u kunt aantonen dat uw kosten als gevolg van uw chronische ziekte of beperking hoger zijn dan € 250;
 • uw vermogen is lager dan € 6.505 (alleenstaande) of  €13.010 (echtpaar), peiljaar 2022.

U kunt de aanvraag gemakkelijk online doen met uw DigiD via onderstaande groene knop.

Inloggen met DigiD Aanvragen tegemoetkoming

Lees meer

In de folder inkomensondersteuning (pdf, 302 KB) leest u meer over de voorwaarden en voor welke kosten u bijstand kunt aanvragen.

Geef uw mening