Wat is VVE

Binnenkijken

Verschillende peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in de gemeente Medemblik werken met speciale speel- en leerprogramma’s. In deze programma’s is extra aandacht voor: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit noemen we voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Deze programma’s stimuleren de ontwikkeling van kinderen en worden gegeven door speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers. Voor ieder kind ontstaan zo gelijke ontwikkelingskansen voordat ze starten met het echte schoolse leren op de basisschool.