Grafonderhoud

De gemeente zorgt voor het algemeen onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen. Dit houdt in het onderhouden van de paden, snoeien van bomen en struiken en grasmaaien. Met vragen of klachten over het onderhoud kunt u terecht bij de gemeente.

Als grafrechthebbende bent u verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf. Het gaat dan vooral om het onderhoud en eventueel herstel van de grafbedekking.

Andere begraafplaatsen worden door een particulier of kerkgenootschap onderhouden. Met vragen of klachten over het onderhoud kunt u terecht bij de beheerder van de particuliere begraafplaatsen.