Het vooroverleg en het aanvragen van een vergunning onder de Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Hierdoor is de manier waarop we uw plannen en aanvragen behandelen veranderd. Dit gebeurt in 2 stappen:

  1. vooroverlegfase: dit is de eerste stap voordat u officieel een aanvraag indient. Als u een vooroverleg aanvraagt, hoeft u uw plan of idee nog niet helemaal gedetailleerd uit te werken. Het voordeel van een vooroverleg is dat u in een vroeg stadium te horen krijgt of uw plan wel of niet kan worden uitgevoerd
  2. aanvraagfase omgevingsvergunning: deze fase komt na het vooroverleg

Stap 1: eerst zelf informatie verzamelen

Als u een plan heeft, gaat u eerst zelf informatie verzamelen. U kunt hiervoor de website bekijken van het Omgevingsloket en de vergunningencheck doen.

Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. uw plan heeft geen omgevingsvergunning nodig
  2. voor uw plan is een omgevingsvergunning nodig en alles is duidelijk. U hoeft geen vooroverleg met de gemeente te hebben en kunt meteen een vergunning aanvragen
  3. voor uw plan is een omgevingsvergunning nodig, maar het past waarschijnlijk niet in het omgevingsplan. Het is verstandig om vooroverleg met de gemeente te hebben. We raden aan om eerst een vooroverleg aan te vragen. 

Een vooroverleg vraagt u aan met het formulier onderaan deze pagina.

Stap 2: vooroverleg aanvragen en inleveren

Het vooroverleg bestaat uit 2 fasen:

  1. intake (aanmelding) omgevingstafel
  2. omgevingstafel

1. intake omgevingstafel

De intake omgevingstafel is om te kijken of uw plan goed is. Verschillende adviseurs van de gemeente bekijken de juridische en planologische kant van uw plan. Na dit gesprek krijgt u een bericht met een advies. Als het advies positief is, kan uw plan doorgaan naar fase 2: de omgevingstafel. Het kan ook zijn dat uw plan nog verder uitgewerkt moet worden voordat deze door kan gaan naar fase 2. Als uw plan niet goed is, krijgt u een bericht waarin staat waarom. U bepaalt in iedere fase zelf of u door wilt gaan met het vooroverleg. 

2. omgevingstafel

Bij de omgevingstafel kijken we of uw plan haalbaar is. We controleren de gegevens en kijken of er nog meer onderzoek nodig is. We kijken naar de hele fysieke leefomgeving, of uw plan binnen de wet past en of u plan gemaakt kan worden. Er zijn verschillende adviseurs aanwezig, zowel van binnen als buiten de gemeente. Soms mag u ook meedoen. De resultaten schrijven we op in een tussenrapport. Hieruit kan volgen dat uw plan niet wordt goedgekeurd en u het moet aanpassen of moet stoppen. U stuurt dan extra gegevens, onderzoeken en de officiële afspraken naar ons toe. Wij kijken er weer naar.

Dan krijgt u een laatste verslag. Hierin staat of uw plan haalbaar is en wat de volgende stappen zijn. Het kan zijn dat er uit onderzoeken of stukken blijkt dat er meer onderzoek of informatie nodig is. Dan informeren wij u hier ook over voordat we doorgaan naar de volgende stap.

Is alles goed, dan vertellen we u in een brief dat u de officiële aanvraag kunt inleveren.

Formulier vooroverleg aanvragen

Een vooroverleg kunt u aanvragen door één van de onderstaande formulieren in te vullen. In het formulier staat welke bijlagen nodig zijn voor het vooroverleg.

  1. formulier vooroverleg (pdf, 741 KB)
  2. formulier vooroverleg woningbouwinitiatief (pdf, 290 KB)
  3. formulier vooroverleg huisvesting buitenlandse werknemers (pdf, 155 KB)

Kosten

Voor de verschillende fasen in het vooroverleg worden kosten in rekening gebracht. De kosten hangen af van hoe ingewikkeld uw verzoek is. Er zit verschil tussen eenvoudige verzoeken (case) en ingewikkelde aanvragen (account). Wij verwijzen u hiervoor door naar onze legesverordening.

Stap 3: omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning kan aangevraagd worden. Dit kunt u doen op de pagina Omgevingsvergunning.