Omgevingsvergunning

 • u wilt in, om, bij of aan uw woning iets veranderen
 • u wilt iets bouwen, verbouwen, slopen, een inrit aanleggen of een boom kappen
 • dit kan vergunningvrij zijn
 • check dit via de vergunningcheck op www.omgevingsloket.nl
 • aanvraag omgevingsvergunning en sloopmelding doet u (met uw DigiD) via www.omgevingsloket.nl
 • de kosten hiervoor verschillen per aanvraag
 • check of uw plan past binnen het bestemmingsplan
 • bij twijfel adviseren wij u eerst kosteloos een schetsplan of principeverzoek in te dienen
 • voor een monument gelden extra regels
 • voor het starten van een Bed & Breakfast heeft u altijd een vergunning nodig
 • tip: informeer uw buren om problemen te voorkomen
Schetsplan/principeverzoek aanvragen Omgevingsvergunning aanvragen

Zie ook

Geef uw mening