Omgevingsvergunning

 • u wilt in, om, bij of aan uw woning iets veranderen
 • u wilt iets bouwen, verbouwen, slopen, een inrit aanleggen of een boom kappen
 • dit kan vergunningvrij zijn
 • check dit via de vergunningcheck op www.omgevingswet.overheid.nl
 • aanvraag omgevingsvergunning en sloopmelding doet u (met uw DigiD) via www.omgevingswet.overheid.nl
 • de kosten hiervoor verschillen per aanvraag
 • check of uw plan past binnen het omgevingsplan
 • bij twijfel adviseren wij u eerst een aanvraag vooroverleg in te dienen
 • voor een monument gelden extra regels
 • voor het starten van een Bed & Breakfast heeft u altijd een vergunning nodig
 • Bespreek uw plannen met de buren, ook als er voor uw project geen vergunning nodig is. Gebruik hiervoor de richtlijn participatie van de gemeente Medemblik (pdf, 105 KB).
Omgevingsvergunning aanvragen

 • u vraagt een omgevingsvergunning aan
 • uw (bouw)plan wordt getoetst aan allerlei wetten en regels, waaronder het bestemmingsplan
 • in bepaalde gevallen wordt uw (bouw)plan getoetst door de welstandscommissie
 • bij een eenvoudige aanvraag ontvangt u binnen 8 weken bericht
 • bij een uitgebreide aanvraag ontvangt u binnen 26 weken bericht
 • een verlenging van 6 weken is mogelijk bij beide termijnen

U meldt uw (gratis) sloopwerkzaamheden bij de gemeente als

 • asbest wordt verwijderd , gesloopt of gedemonteerd (ongeacht het volume)
 • als de hoeveelheid bouw-en sloopafval meer is dan 10 m3 (ongeveer één volle bouwcontainer)

Voor particulieren geldt: bij het verwijderen van minder dan 35 m2 asbest is geen asbestinventarisatierapport nodig. Is het meer dan 35 m2, dan wel.

Bij het slopen is soms een Quickscan Flora & Fauna vereist. Dit vloeit voort uit de Wet natuurbescherming. Bij vragen kunt u contact opnemen met de specialist slopen bij gemeente.

Een sloopmelding meldt u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden via de landelijke website Omgevingsloket online. Als burger heeft u hiervoor DigiD nodig. Als bedrijf heeft u een andere inlogcode nodig; eHerkenning. Hoe eHerkenning werkt leest u op de landelijke website eHerkenning.

Daarnaast meldt u minimaal 2 werkdagen van te voren dat u met de sloopwerkzaamheden begint. Dit kan telefonisch bij het taakveld Handhaving & Veiligheid.

Klaar?

U meldt dit telefonisch bij het taakveld Handhaving & Veiligheid.

Energiebespaarlening bij dakisolatie in combinatie met asbestverwijdering

De energiebespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren. Meer informatie over deze lening vindt u op www.warmtefonds.nl.

Zie ook

 • voor een vergunningsaanvraag betaalt u kosten (leges)
 • de berekening hiervan is afhankelijk van veel dingen
 • in de tarieventabel van de legesverordening staan alle kosten (leges)
 • u krijgt een rekening als uw aanvraag is behandeld

Zie ook