(Her)vestiging vanuit het buitenland

 • u komt vanuit het buitenland (opnieuw) in Nederland wonen
 • u wilt zich inschrijven op een woonadres in Medemblik
 • u maakt uiterlijk 5 dagen na uw aankomst in Nederland telefonisch een afspraak via (0229) 85 60 00
 • inschrijven is alleen mogelijk indien u een periode van 6 maanden tenminste 4 maanden in Nederland verblijft

Voorwaarden

 • u dient zelf langs te komen, iemand anders kan de inschrijving niet voor u regelen
 • als u zich in de gemeente Medemblik wilt inschrijven, dient u een woonadres te hebben in de gemeente Medemblik

 • een geldig reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
 • een bewijs van rechtmatig verblijf in Nederland (alleen buiten de EU)
 • documenten die bewijzen dat u hier woont, zoals een huurcontract, eigendomsbewijs of verklaring van de hoofdbewoner van de woning
 • documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte, echtscheidingsakte

In bepaalde situaties heeft u extra documenten nodig bij uw inschrijving:

 • verhuist u vanuit Aruba, Bonaire, CuraƧao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten: een bewijs van uitschrijving
 • komt u van een land buiten de Europese Unie? Dan heeft u heeft een geldige verblijfsaantekening van de IND of een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig.

Verblijft u korter dan 4 maanden in Nederland? Of Woont u in het buitenland en heeft u een Burgerservicenummer (BSN) nodig voor zaken die u met de Nederlandse overheid regelt? Dan moet u zich melden bij het loket Register Niet-Ingezetenen (RNI) in Alkmaar. De inschrijving kan alleen op afspraak. Bel daarvoor 14 072.

Zie ook