Scheiding melden

  • eerst spreekt de rechtbank uw echtscheiding uit of wordt de overeenkomst van de beëindiging van uw partnerschap opgesteld
  • hierna krijgt u een echtscheidingsbeschikking of overeenkomst
  • deze moet worden ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand in de gemeente waar u getrouwd bent of partnerschapsregistratie bent aangegaan
  • stuur de originele beschikking of overeenkomst per post naar de gemeente (meestal doet uw advocaat dit voor u)
  • zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt
  • bij beëindiging van geregistreerd partnerschap via een notaris moet dit binnen 3 maanden na ondertekening

  • als u getrouwd bent, dan moet u scheiden via de rechtbank
  • uw geregistreerd partnerschap kunt u via een notaris of advocaat ontbinden. Maar alleen als u het met elkaar eens bent en als u geen kinderen heeft
  • zijn er minderjarige kinderen of wil een van u het partnerschap beëindigen? Dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter

Als u getrouwd bent geweest of geregistreerd partner bent geweest kunt u digitaal doorgeven welke achternaam u wilt gebruiken. Ga naar gebruik achternaam veranderen